SETI@home je vedecký experiment, ktorý využíva počítače pripojené do internetu na hľadanie mimozemských civizácií. Je možné sa zúčastniť na tomto bezplatnom projekte a to stiahnutím a analyzovaním údajov z rádiového teleskopu.
Na tejto stránke by som chcel poskytnúť zoznam zaujímavých liniek, budem sa snažiť ho udržiavať v aktuálnom stave a budem rád pokiaľ narazíte na zaujímavú linku tak mi dáte vedieť na doleuvedený mail.
Len linky súvisiace s novou verziou využívajúcou infraštruktúru BOINC.

Linky na venované len projektu SETI@home

http://setiweb.ssl.berkeley.edu - hlavná stránka

http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_join_form.php?id=30297 - pripojiť do tímu BOINC.SK.
Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://setiathome.berkeley.edu.

http://setiweb.ssl.berkeley.edu/forum_index.php - diskusné fóra

http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team.php - tímy

http://setiweb.ssl.berkeley.edu/sah/sah_status.html - stav servrov systému

http://boinc.berkeley.edu/download.php - aktuálne verzie BOINC Managera na stiahnutie
http://boinc.berkeley.edu/dl/ - archív všetkých verzíí BOINC Managera (pozor, nachádzajú sa tam aj vývojové verzie ktoré nemusia byť plne funkčné = pokiaľ nie ste odborník v tejto oblasti, stiahnite si oficiálnu verziu z predošlej linky!!!)

Iné distribuované projekty (v plnej prevádzke) pod platformou BOINC

Prezentácia projektov BOINC (1,73MB)

Climateprediction.net - Ladenie modelov predpovede klimatických zmien.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://climateprediction.net.

Predictor@home -  Predpovedanie štruktúry bielkovín na základe sekvencie - poradia amínokyselín.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://predictor.scripps.edu/.

LHC@home - Pomoc pri výstavbe najväčšieho urýchľovača častíc v CERN-e. Stáva sa že projekt nemá jednotky na spracovanie, je to ale normálny stav a znamená ža sa spracúvajú výsledky a pripravujú sa nové jednotky.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://lhcathome.cern.ch.

Einstein@home - Výskum gravitačných vĺn, ide hlavne o ich objavenie!
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://einstein.phys.uwm.edu.

Rosetta@home - Analýza bielkovinových štruktúr, simulácie bielkovinových reťazcov.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://boinc.bakerlab.org/rosetta.

XtremLab - Výskum samotnej platformy BOINC, jej testovanie a ladenie.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://xw01.lri.fr:4320/.

SIMAP - Similarity Matrix of Proteins - Analýza bielkovín, ich sekvencií, simulácia.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap.

Rosetta@home ALPHa Project - Testovací projekt pre projekt Rosetta@home, slúži hlavne na vývoj nových aplikácií.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://ralph.bakerlab.org/.

malariacontrol.net - Boj proti jednej z najznámejších chorôb na svete.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://www.malariacontrol.net/.

uFluids@home - Výskumom správania sa kvapalín v extrémnych podmienkach ako je napr. mikrogravitácia.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://www.ufluids.net/.

ABC@home - Projekt na hľadanie abc trojíc v súvislosti s ABC predpokladom (oblasť: matematika).
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://abcathome.com/.

NanoHive@Home - Skúmanie nanotechnológií, projekt je komplet neziskový.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://www.nanohive-1.org/atHome/.

APS@Home - Výskum rozptylu atmosféry a jeho vplyvu na klimatické zmeny.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://www.apsathome.org/.

Cosmology@Home - Hľadanie korektného matematického modelu vesmíru porovnávaním s reálnymi pozorovaniami.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://www.cosmologyathome.org/.

Enigma@Home - Rozkódovanie skutočnej správy z 2. svetovej vojny zakódovanej nemeckým zariadením Enigma.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://www.enigmaathome.net/.

Hydrogen@Home - Projekt sa zaoberá výskumom výroby vodíka.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://hydrogenathome.org/.

POEM@Home - Ďalší projekt zaoberajúci sa štruktúrou bielkovín.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://boinc.fzk.de/poem/.

Projekty v testovacej prevádzke alebo v príprave, prípadne zastavené

BelgianBeer@home - Projekt zaoberajúci sa pitím belgického piva.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky k tomuto projektu zatiaľ neexistujú.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://bebeer.dyndns.org:2222/bebeer/. Momentálne nefunkčný.

Proteins@home - Projekt na predpovedanie proteínovej štruktúry.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu. Štatistiky tímu BOINC.SK, moje štatistiky slavko.sk.
Adresa URL pre pripojenie k projektu http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/. Momentálne nefunkčný.

orbit@home - Skúmanie potenciálnych objektov ktoré by sa mohli zraziť so Zemou. Projekt je vo fáze dokočnovania aplikácie. Momentálne nefunkčný.
Tím BOINC.SK, pripojiť do tímu.

The Lattice project - Skúmanie bielkovín. Projekt je vo fáze upgrade systému. Momentálne nefunkčný.
Tím BOINC.SK.

fightAIDS@home - Výskum lieku proti AIDS (zatiaľ len vo fáze príprav). Momentálne nefunkčný.

www.boinc.sk - stránka tímov BOINC.SK pre rôzne projekty pod BOINC-om, momentálne SETI@home, LHC@home, Climateprediction.net, Predictor@home a Einstein@home  (linky na projekty sú v hornej časti stránky).

www.boinc.sk fórum - diskusné fórum na stránke BOINC.SK

setiweb.ssl.berkeley.edu - tím BOINC.SK na oficiálnych stránkach SETI@home

boincsynergy.com - štatistiky tímu BOINC.SK na stránkach BOINC Synergy

Priame linky na WAP štatistiky

Všetky obsahujú moje ID, treba zmeniť za vlastné ak chcete zobraziť svoje údaje.
SETI@home: http://setiweb.ssl.berkeley.edu/userw.php?id=3337526
Einstein@home: http://einstein.phys.uwm.edu/userw.php?id=6210
Climateprediction.net: http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc/userw.php?id=949
LHC@home: http://lhcathome.cern.ch/userw.php?id=2759
PredictorAtHome: http://predictor.scripps.edu/userw.php?id=973
 

Štatistiky, počítadlá

Určite zaujímavé je vidieť či sú projekty Online, teda je možné sa pripojiť na scheduler. Nasledujúci obrázok to ukazuje:

Niečo podobné ale podrobnejšie.

boinc.bakaneko.mydns.jp - štatistiky možno nie vizuálne pekné ale na druhej strane rýchle a s peknými grafmi. Stačí zakliknúť pár riadkov a použiť voľbu Submit query na spodku tabuľky.

Rozšírenie pre internetový prehliadač Firefox. Zobrazuje aktuálny kredit a príprastok kreditu v pravom dolnom rohu. Inštaluje sa ako extension. Po stiahnutí rozbaliť a otvoriť prehliadačom. Verzia je pre Windows, Linux a Mac platformy.

slavko.sk/boinc_stats - Novinka: Štatistika užívateľa (na ukážku moja) aj pre iné projekty na ktorých sa zúčastňuje. Pripravuje sa aj štatistika tímu. Na stránke sa ešte pracuje. Funguje aj na WAP telefónoch.

boincstats.com (aj pre iné projekty a aj celkové BOINC), konkrétne napríklad štatistiky Slovenska, ale aj podpisy:


BOINC Synergy - na stránkach tímu BOINC Synergy, veľmi dobre spracovaná

Tobys BOINC Stats - ďalšia stránka so štatistikami pre BOINC projekty, zaujímavé grafy.

boinc.mundayweb.com/seti2 - grafické počítadlo, vhodné ako podpis do diskusných fór (aj pre iné projekty). Rovnako aj počítadlo pre kombináciu projektov. Ukážky:boinc.mundayweb.com/stats - štatistiky

www.funkymonkey.org/boinc - ďalšie podpisy:

boinc.dk - štatistiky, podpisy, venované aj iným projektom pod platformou BOINC

TeamOcUK - na stránkach anglického tímu

boinc.netsoft-online.com - tiež zaujímave štatistiky

SETI.NL - holandský tím

Alliance Francophone  - momentálne jeden z najsilnejších SETI@home tímov vo svete

Iné

Dokumentácia SETI@home a BOINC - zrejme najobsiahlejšia dokumentácia venovená tejto problematike (v angličtine)

http://www.aspenleaf.com/distributed - všeobecne o distribuovaných projektoch (v angličtine)

http://slavko.sk/boinc - informácie v slovenčine o platforme BOINC, určenej na distribuované výpočty (využíva sa aj pre projekt SETI@home)


Hlavná stránka: www.slavko.sk
E-mail: seti@slavko.sk
27.01.2010 19:16

Stránku spravuje PC Služba.

[CNW:Counter]