Berkeley Open Infrastructure
for Network ComputingOtvorená infraštruktúra pre sieťové výpočty z Berkeley,
softvérová platforma pre distrubuované výpočty
využívajúca dobrovoľne poskytnuté počítačové zdroje.