Mail na slavko.sk


Kedže som zriadil viacerým mailové schránky ma mojej doméne slavko.sk rozhodol som sa urobiť túto stránku kde vám poskytnem informácie ako sa k svojej mailovej schránke dostanete.
Kapacita všetkých mailových schránok dokopy je 2 GB, maximálna veľkosť 1 správy je 100MB. Prosím každého o čistenie svojej vlastnej schránky, aby ostatní neboli obmedzovaní. Iné obmedzenia nie sú.
Nie je možné aby som čítal maily v tých mailových schránkach ku ktorým neviem heslo. Jediná možnosť je zmena hesla ale ku pôvodnému sa aj tak nedostanem. Užívateľ schránky to zistí - prestane mu fungovať prístup pod jeho heslom. Preto je vo vlastnom záujme každého užívateľa nastaviť si vlastné heslo, viac v prvej kapitole: Administrácia vlastného mailového konta.
Akékoľvek otázky na môj mail slavko@slavko.sk. Prípadne je možné ma kontaktovať na Skype, pod menom slavko.sk:
My status

Administrácia vlastného mailového konta

E-mail server: http://mail.slavko.sk/
Prihlasovacie meno: celá e-mailová adresa schránky, ktorej nastavenia chcete meniť (teda napr. info@slavko.sk, nie iba info)
Prihlasovacie heslo: heslo do tejto schránky

Užívateľské konto umožňuje zmenu hesla, nastavovanie presmerovania, kvóty a ďalších parametrov pre konkrétnu jednu schránku. Prostredníctvom užívateľského konta si môžu meniť heslo užívatelia jednotlivých schránok samostatne, ale nemôžu meniť heslá a nastavenie ostatných schránok.
Viac o administrácii vlastného konta.

Prístup cez internetový prehliadač, tzv. webmail

Webmail server: http://webmail.slavko.sk
Prihlasovacie meno: celá e-mailová adresa schránky, do ktorej vstupujete (teda napr. info@slavko.sk, nie iba info)
Prihlasovacie heslo: heslo do tejto schránky

Prístup cez mailového klienta, napríklad Microsoft Outlook Express, Eudora a podobne

Je možný prístup cez protokoly IMAP4, SMTP a POP3. Pre všetky funguje rovnaké nastavenie:

Server prichádzajúcej pošty (POP3, IMAP4): mail.slavko.sk
Server pre odosielanú poštu (SMTP): mail.slavko.sk
Názov účtu: celá e-mailová adresa schránky, ktorú chcete čítať (teda napr. info@slavko.sk, nie iba info)
Heslo: heslo do danej schránky (to, ktoré ste zadali v administrácii e-mailov napr. pri vytváraní schránky)
V prípade použitia SSL sa doporučuje ako server prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty použiť mail-2.domains.sk (predíde sa tým problémom s certifikátom).
SMTP server je chránený pred spammermi, preto je pre správnu funkciu odosielania pošty potrebné použiť buď POP3 verifikáciu (t. j. najskôr skontrolovať novú poštu a až potom odosielať), alebo SMTP autorizáciu (zaškrtnite políčko Server vyžaduje overenie v nastavení mailového konta v Outlook Express)..

Ako si nastaviť Outlook Express pre príjem a odosielanie pošty

Než začnete nastavovať Microsoft Outlook Express (ďalej len MSOE), musíte mať na mailserveri vytvorenú schránku, do ktorej chcete dostávať poštu. V našom príklade predpokladáme, že ste vlastníkom schránky info@slavko.sk a pre túto schránku chcete nastaviť MSOE.

  1. Spustite MSOE a choďte do menu Nástroje -> Účty.
  2. Zobrazí sa okno Účty v internete. Kliknite na Pridať a následne na Pošta....
  3. Zobrazí sa okno Sprievodca pripojením. Napíšte Vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať ako odosielateľ v mailoch, ktoré budete posielať (v našom príklade Juraj Pekný). Kliknite na Ďalší.
  4. V nasledujúcom okne vyplňte Vašu e-mailovú adresu (v našom príklade info@slavko.sk). Kliknite na Ďalší.
  5. Zadajte názvy mailových serverov. Typ servera prichádzajúcej pošty zvoľte POP3 a názvy serverov prichádzajúcej aj odosielanej pošty nastavte na mail.slavko.sk. Kliknite na Ďalší.
  6. Ďalej zadajte názov účtu a heslo. Názov účtu je celá e-mailová adresa schránky, z ktorej chcete čítať poštu, v našom príklade info@slavko.sk. Heslo zadajte to, ktoré ste pre túto schránku nastavili, keď ste ju na mailserveri vytvárali. Kliknite na Ďalší.
  7. V ďalšom okne kliknite na Dokončiť.
  8. Novovytvorené konto sa zobrazí v okne Účty v internete. Vyberte ho myšou a kliknite na Vlastnosti. Názov účtu je na tomto obrázku ako aj na ďalšom nesprávny, mal by tam byť mail.slavko.sk.
  9. Otvorí sa okno Vlastnosti. Kliknite na záložku Servery a zaškrtnite možnosť Server požaduje overenie. Kliknite na Použiť a OK.
  10. Pozatvárajte všetky okná MSOE okrem hlavného. MSOE je nastavený a Vy môžete po pripojení k internetu stlačením tlačidla Odoslať/Prijať zahájiť prenos pošty na server a zo servera.

Administrácia vlastného konta

Po zobrazení stránky http://mail.slavko.sk/ je možné nastaviť jazyk v ktorom chceme komunikovať, štandardne angličtina:

zmena na češtinu:

Po prihlásení, máme niekoľko možností:

Zaujíma nás hlavne možnosť Upravit pomocou ktorej sa dá zmeniť heslo pre prístup ku schránke.
Ďalšie možnosti:

Teraz k možnosti Upravit (po kliknutí na ňu):

Po ukončení treba stlačiť tlačítko Odeslat.

To je zatiaľ všetko. Ak by ste mali akékoľvek otázky, treba sa ma opýtať. Rovnako ak by ste zaznamenali nejakú nefunkčnosť systému, dajte mi vedieť, najlepšie mailom.

slavko.sk


Email: slavko@slavko.sk

ICQ: 129298904

Hlavná stránka

Naposledy aktualizované: 02.09.2009 23:05